Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: CHARTREUSE MONT TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: YAKUPLU MAHÖ HURRIYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESiDENCE NO. 1 İÇ KAPI NO: 64 BEYLİLDÜZÜ/ ISTANBUL

VERGİ DAİRESİ VE SAYISI: Beylikdüzü VERGİ DAİRESİ 2091432469

TELEFON: +905424317839

Web sitesi: CHERRYANDBLUE.COM

ALICI

Varsa Adı / Soyadı, Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu sözleşmenin konusu, tarafların hak ve yükümlülüklerinin 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve Uzak Anlaşmalara İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesidir. alıcının elektronik ortamda sipariş ettiği malların / hizmetlerin satıcının cezmati.com nitelikleri ve satış fiyatı sözleşmede belirtilen web sitesinden satışı ve teslimatı ile ilgili olarak. Alıcı, satışa konu malların / hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemi, teslimat koşulları vb. İle birlikte satışa konu mallar / hizmetler ve bunların hakkına ilişkin tüm ön bilgiler hakkında alıcının bilgilendirildiğini kabul eder. ve alıcı bu ön bilgileri elektronik ortamda onaylamıştır ve daha sonra alıcı malları / hizmetleri sipariş etmiştir. Cezmati.com web sitesinin ödeme sayfasındaki ön bilgiler ve fatura, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN TARİHİ: Satıcı tarafından önceden imzalanmış olan bu iki sözleşme nüshası alıcı tarafından ………… tarihinde imzalanmıştır. ve bir nüshası alıcının adresine postalandı.

MADDE 4: MAL / HİZMET TESLİMATI, SÖZLEŞMENİN YÜRÜTME YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal / hizmet, alıcı tarafından talep edilen ………… adresine teslim edilecektir.

MADDE 5: TESLİMAT MALİYETLERİ VE TESLİMAT YÜRÜRLÜĞÜ: Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde satıcının belirli bir miktar üzerinden alışveriş için gönderim bedelini ödemeye istekli olduğunu beyan ederse, gönderim bedeli satıcı tarafından karşılanacaktır. Stok mevcutsa ve malların maliyeti satıcının hesabına aktarıldıktan sonra en kısa sürede teslimat yapılacaktır. Satıcı malları / hizmeti sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimde bulunarak 10 (on) gün daha uzatma hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle malların / hizmetlerin banka kayıtlarında ödenmemesi veya iptal edilmemesi halinde, satıcının malları / hizmetleri teslim etme yükümlülüğü bulunmadığı kabul edilir.

MADDE 6: ALICININ BEYANI VE TAAHHÜTÜ: Alıcı, teslimatı almadan önce sözleşmeye tabi mal ve hizmetleri kontrol edecek ve yırtılmış ambalajlı ve kırılmış, kırılmış, hasar görmüş ve arızalı olan kargo şirketinden mal / hizmet almayacaktır. . Teslim edilen mallar / hizmetler, teslim edilen malların / hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu anlamına gelir. Teslimattan sonra mal / hizmet dikkatle korunmalıdır. Banka veya finans kurumu kredinin yetkisiz veya yasa dışı kullanımı nedeniyle satıcıya mal / hizmet ücretini ödeyemezse, alıcı malları / hizmeti ve faturayı satıcıya üç (3) gün içinde geri göndermelidir. Alıcının kredi kartının hatasından kaynaklanmayan nedenlerden dolayı yetkisiz kişiler tarafından kart. Malların / hizmetin teslim edilmesinden sonra, alıcı malların / hizmetin yeniden satışını önleyecek bir hataya neden olduysa, alıcı malları / hizmeti telafi etmekle yükümlüdür. Her durumda, nakliye masrafları ALICI’ya aittir.

MADDE 7: SATICININ BEYANI VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme mallarını / hizmetlerini, siparişte belirtilen niteliklere ve sağlanmışsa garanti belgelerine ve kullanıcı kılavuzlarına uygun olarak eksiksiz, eksiksiz bir şekilde teslim etmekten sorumludur. Sözleşme konusu mal / hizmet, Alıcı dışındaki kişiye / kuruma teslim edilecekse, kişi / kuruluş teslimatı kabul etmiyorsa Tedarikçi mal / hizmet sunumundan sorumlu olmayacaktır. Satıcı, mal / hizmet ücretini, geri çekme beyanını aldıktan sonra 10 (on) gün içinde ve varsa pazarlık edilebilir belgeleri iade edecektir. Mal / hizmet 20 (yirmi) gün içinde iade edilecektir. Haklı nedenlerle, satıcı, sözleşmeyi sona ermeden alıcıya aynı kalite ve fiyata mal / hizmet sağlayabilir. Satıcı, malların / hizmetlerin uygulanamaz hale geldiğine inanırsa, satıcı sözleşmeyi yerine getirme süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen fiyat ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan veya garanti belgesi olmadan satılan mal / hizmetlerden kaynaklanan kusurlu veya hasarlı mal / hizmet, garanti şartları dahilinde gerekli onarımlar için satıcıya gönderilebilir ve bu durumda teslimat masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8: MALLARIN / HİZMETLERİN NAKİT FİYATI: Malların / hizmetin nakit fiyatı, siparişin ardından müşteriye gönderilen ürünle birlikte gönderilen faturaya dahildir.

MADDE 9: İADE HAKKI KULLANILAMAYAN MAL / HİZMETLER: Kalite açısından iade edilemeyen ürünler / hizmetler, hızla hasar gören ve süresi dolan mallar / hizmetler, tek kullanımlık ürünler / hizmetlerdir. Ayrıca, cayma hakkını diğer ürünler için kullanabilmek için açılmamalı ve hasar görmemeli ve kullanılmamalıdır.

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME: Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından beyan edilen değere kadar olan uyuşmazlıklarda, Tüketici Mahkemeleri ise bu sözleşmeden kaynaklanabilecek bu değere ilişkin uyuşmazlıklarda yetkilidir. Tüketici Mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI:

ALICI:

Adı ve soyadı: ……

Tarih: ……

Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.